امنیت منزل

نکاتی درباره امنیت منزل

پیشرفت تکنولوژی به ما کمک می کند تا از ابزار های جدید و با کیفیت و مطمئن استفاده کنیم تا امنیت منزل را تامین کنیم اما به همان اندازه که این تکنولوژی به ما کمک می کند به همان اندازه دست سارقان را نیز باز کزده است . سارقان از هیچ وسیله ای که در این راه به آن ها کمک کند دریغ نمی کنند و از آن استفاده می کنند .   خب راه حل چیست ؟ آیا دور خانه هایمان خندق بزنیم !!! از سیم خاردار برای محافظت از دیوارها استفاده کنیم ؟!! یا نه برای خانه هایمان نگهبان استخدام کنیم؟ خب...

ادامه مطلب