دلایل وقوع سرقت و راه های پیشگیری

دلایل وقوع سرقت و راه های پیشگیری

دلایل وقوع سرقت و راه های پیشگیری سرقت کلمه ای بسیار آشنا برای همه ی ماست . از همان اوایل کودکی همیشه به ما درباره این کلمه هشدار می دادند مخصوصا پدر و مادر هایمان و همیشه گوش زد می کردند که مواظب وسایلمان باشیم چون همیشه سرقت در کیمن است ! دلایل وقوع سرقت چیست ؟ چرا این جرم این قدر گسترده و همیشه همه ی افراد را تحت پوشش قرار می دهد ؟ چرا بعضی از افراد که توانایی کار کردن سالم را دارند ولی به سرقت اموال مردم مشغول هستند ؟ چرا بعضی از کودکان از همه دیگر دزدی...

ادامه مطلب