گیت کنترل تردد

گیت کنترل تردد فروشگاهی

گیت کنترل تردد فروشگاهی همانطور که می دانید گیت در زبان انگلیسی به معنی درب و دروازه می باشد. گیت فروشگاهی به اصطلاح به موانعی گفته می شود که در فروشگاه ها برای تردد مشتری ها به خارج و داخل آن وجود دارد. در ایام قدیم مشتریان فروشگاه نزد فروشنده می رفتند و اجناسی را که مب خوایتند طلب می کردن. فروشنده نیز اجناس را به طور مستقیم به آن ها تحویل می داد و وجه را دریافت می کرد. اما با گذشت زمان و پدید آمدن فروشگاه های بزرگ و مدرن، کنترل دقیق مشتریان و خرید آن ها تبدیل به یکی...

ادامه مطلب