نگاهی بر رشد معضل سرقت در ایران

 معضل سرقت در ایران طبق آخرین آمارهای گرفته شده توسط سازمان های رسمی کشور مانند نیروی انتظامی و ناجا، روزانه به‌ طور متوسط ١٨٠٠ سرقت در کشور رخ می ‌دهد که بیشترین آن ها در تهران به ثبت می ‌رسد. این آمار از رشد چشمگیر جرم سرقت خبر می دهد. این آمار ممکن است باعث نگرانی بشود اما از طرفی می تواند افراد جامعه را هشیارتر کند تا برای مقابله با این معضل راهکارهایی را بیاندیشند. طبق گفته های دادستان تهران در سال 1395 یک ‌چهارم پرونده‌ ها به اتهام سرقت اختصاص دارد. در زمینه ی معضل دزدی و سرقت راهکارهایی توسط سازمان...

ادامه مطلب