نگاهی به راه بند، مفهوم و انواع آن

نگاهی به راه بند ، مفهوم و انواع آن

واژه ی راه بند هنگامی که واژه ی راه بند را می شنوید امکان دارد که تصاویر مبهمی به ذهن شما خطور کند زیرا این واژه در میان لغات ما چندان ترویج نیافته است. اما واقعیت این است که شما احتمالا هر روز یا حتی چندبار در روز راه بند ها را مشاهده می کنید و یا حتی از آن ها عبور می کنید. اگر با خودرو به اماکنی چون بیمارستان ها، مجتمع های مسکونی و یا اداری و غیره بروید حتما با دستگاهی مواجه می شوید که عبارت است از یک لوله ی بلند که به یک جعبه ی فلزی متصل...

ادامه مطلب