راه های جلوگیری از سرقت اتومبیل

راه های جلوگیری از سرقت اتومبیل

سرقت اتومبیل می توان گفت که سرقت خودرو از بدو ورود خود با معضل دزدی و سرقت روبرو بوده است. سرقت اتومبیل همواره یکی از دغدغه های مهم دارندگان آن بوده است. در طول تاریخ حیات خودرو یا اتومبیل، همگام با معضل دزدی کسانی بوده اند که راهکارهایی برای جلوگیری از این اتفاق پدید آورده اند. اما سارقین هم هیچ گاه ناامید نشده و در مقابل این راهکارها، ترفندهایی را ابداع می کنند. سرقت خودرو یا اتومبیل مختص به کشور ما نیست و در تمام جهان وجود دارد. اما باید بدانید که سارقین وطنی بیشتر علاقه به دزدیدن خودروهای داخلی دارند. این میل تا...

ادامه مطلب